Litt om bygget:

  • Ny skole og volleyballhall blir totalt 5300 m2.
  • Bygget settes opp i en kombinasjon av massivtre og bindingsverk. Betongarbeidene utføres med lavkarbonbetong. Dette er noen av tiltakene for å redusere CO2-avtrykket til bygget.

Status på byggeplass:

onsdag 30 november 2022 - 00:35

Christie
 - ikke funnet -